Κατηγορίες
Θεραπεία του διαβήτη

Ιβερμεκτίνη: Συνήθως χρησιμοποιείται κατά των ψειρών

Τι είναι το Ivermectin

Η ιβερμεκτίνη είναι περισσότερο ένα θαυμάσιο φάρμακο στην ανθρώπινη υγεία που βελτιώνει τη διατροφή, τη γενική υγεία και την ευημερία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας ποικιλίας εσωτερικών λοιμώξεων από νεμοδότες, συμπεριλαμβανομένης της ασκαρίωσης. Η Ιβερμεκτίνη είναι το βασικό στήριγμα δύο παγκόσμιων εκστρατειών εξάλειψης ασθενειών που θα πρέπει σύντομα να απαλλάξουν τον κόσμο από τους δύο στις πιο παραμορφωτικές και καταστροφικές ασθένειές του. Η ιβερμεκτίνη είναι μια ισχυρή μακροκυκλική λακτόνη που προκαλεί παράλυση σε πολλά νηματώδη και αρθρόποδα μέσω εισροής ιόντων χλωρίου σε κυτταρικές μεμβράνες. Αυτή τη στιγμή είναι το φάρμακο επιλογής για την ανθρώπινη ογκοκοκκίαση και δείχνει ισχυρή μικροϊνοκτόνο δράση έναντι των άλλων μεγάλων ιογενών παρασίτων των ανθρώπων Η ιβερμεκτίνη ήταν μια αποκάλυψη. Είχε ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας, ήταν πολύ αποτελεσματικό να δρα ισχυρά σε χαμηλές δόσεις έναντι μιας ευρείας ποικιλίας παρασίτων νηματωδών, εντόμων και ακάρινων.

Αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι των περισσότερων κοινών εντερικών σκουληκιών που θα μπορούσαν να χορηγηθούν από το στόμα, τοπικά ή προγεννητικά και δεν έδειξαν σημάδια διασταυρούμενης αντίστασης με άλλες κοινά χρησιμοποιούμενες αντιπαρασιτικές ενώσεις.

Τι αντιμετωπίζει το Ivermectin

Η ιβερμεκτίνη βρέθηκε να είναι μια εξαιρετική θεραπεία για τη λεμφική φιλαρίαση που οδήγησε στην επέκταση του προγράμματος δωρεάς για να καλύψει αυτές τις ασθένειες σε περιοχές όπου συνυπάρχει με άλλες ασθένειες όπως η ογκοκοκίαση. Η μαζική χορήγηση ναρκωτικών Ivermectin παρέχει επίσης σημαντικά δευτερογενή οφέλη για την υγεία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη λόγω της επίδρασης σε λοιμώξεις που δεν στοχεύουν. Υποθέτουμε ότι αυτό είναι πιθανό μέσω της αναστολής της διαμεσολαβούμενης πυρηνικής εισαγωγής ιικών πρωτεϊνών για άλλους ιούς RNA επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού στην περίπτωση του SARS-CoV-2 και η αναγνώριση του συγκεκριμένου συστατικού ξενιστή που επηρεάζεται είναι μια σημαντική εστίαση για μελλοντική εργασία σε αυτό το εργαστήριο. Τελικά, η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού αντι-ιού για το SARS, σαν να χορηγείται σε ασθενείς νωρίς κατά τη μόλυνση, θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό του ιικού φορτίου, στην πρόληψη της σοβαρής εξέλιξης των ασθενειών και στον περιορισμό της μετάδοσης από άτομο σε άτομο.

Είναι ασφαλές το Ivermectin;

Το Ivermectin έχει καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας για ανθρώπινη χρήση και το FDA έχει εγκριθεί για μια σειρά χρήσης παρασιτικών λοιμώξεων. Πρόσφατα σχόλια σχετικά με μια μετα-ανάλυση δείχνουν ότι μια υψηλή δόση Ιβερμεκτίνης έχει συγκρίσιμη ασφάλεια με την τυπική θεραπεία χαμηλής δόσης, αν και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια του προφίλ κατά την εγκυμοσύνη. Το κρίσιμο επόμενο βήμα στην περαιτέρω αξιολόγηση για πιθανό όφελος στους ασθενείς με COVID-19 θα είναι η εξέταση της δοσολογίας πολλαπλής προσθήκης που μιμείται την τρέχουσα εγκεκριμένη χρήση του Ivermectin σε ανθρώπους. Συνολικά, η τρέχουσα έκθεση σε συνδυασμό με το γνωστό προφίλ ασφάλειας δείχνει ότι το Ivermectin αξίζει περαιτέρω εκτιμήσεις.